Glencore PLC (8GC)

ハンブルグ
通貨 EUR
免責条項
5.131
0.000(0.00%)
表示されている情報は遅れています。

8GC 過去データ

時間枠
Daily
2023-10-30 - 2023-11-28
日付け終値 始値高値 安値 出来高 変化率 %
5.1315.1315.1315.1310.00%
5.1315.1315.1315.131-0.47%
5.1555.1555.1555.155+0.21%
5.1445.1445.1445.144-2.30%
5.2655.2545.2655.2540.50K+0.13%
5.2585.3195.3195.2580.40K-1.61%
5.3445.3445.3445.344-0.09%
5.3495.2625.3495.2621.10K+0.94%
5.2995.2995.2995.299-1.43%
5.3765.2535.3765.2532.00K+4.41%
5.1494.9365.1494.9360.45K+5.24%
4.8924.8924.8924.892-0.91%
4.9384.9384.9384.938+0.77%
4.9004.9004.9004.900-1.12%
4.9564.9564.9564.956-2.37%
5.0765.0765.0765.076-0.70%
5.1125.0755.1125.0750.10K+0.63%
5.0805.0805.0805.080+0.95%
5.0325.0325.0325.032+0.24%
5.0205.0205.0205.020-2.68%
5.1585.1585.1585.158+2.36%
5.0395.0395.0395.039-0.28%
高値
5.376
変化率 %
1.544
平均
5.127
0.484
安値
4.892