Tomra Systems ASA ADR (TMRAY)

OTC Markets
通貨 USD
免責条項
9.41
-0.05(-0.53%)
終了
市場後
9.410.00(0.00%)

TMRAY 過去データ

時間枠
Daily
2023-10-30 - 2023-11-28
日付け終値 始値高値 安値 出来高 変化率 %
9.419.399.639.392.86K-0.53%
9.419.399.639.392.86K-0.53%
9.469.459.469.450.40K-1.46%
9.469.459.469.450.40K-1.46%
9.609.679.679.576.24K-3.71%
9.609.679.679.576.24K-3.71%
9.979.799.979.701.73K+5.61%
9.979.799.979.701.73K+5.61%
9.449.919.919.443.00K+0.96%
9.449.919.919.443.00K+0.96%
9.359.359.359.350.25K-3.71%
9.359.359.359.350.25K-3.71%
9.719.719.719.710.31K+2.64%
9.719.719.719.710.31K+2.64%
9.469.349.469.344.39K+10.13%
9.469.349.469.344.39K+10.13%
8.598.588.598.581.17K-2.28%
8.598.588.598.581.17K-2.28%
8.798.658.798.653.66K+1.97%
8.798.658.798.653.66K+1.97%
8.628.388.628.380.46K+4.74%
8.628.388.628.380.46K+4.74%
8.238.038.238.033.07K-1.56%
8.238.038.238.033.07K-1.56%
8.368.288.418.234.42K+1.70%
8.368.288.418.234.42K-11.16%
8.228.228.228.220.84K+6.20%
7.747.867.867.6921.40K-3.73%
8.048.048.048.040.65K+3.21%
7.797.817.817.791.65K+1.70%
高値
9.97
変化率 %
22.85
平均
8.99
2.28
安値
7.69