Unilever PLC (ULVRl)

4,202.5
+69.0(+1.67%)
  • 出来高:
    326,241
  • 売値/買値:
    0.0/0.0
  • 日中安値/高値:
    4,115.8 - 4,208.8

ULVRl 過去データ

時間枠:
毎日
4,202.54,121.04,208.84,118.5326.24K+1.76%
4,130.04,092.54,141.04,088.0328.51K+1.09%
4,085.54,037.54,087.54,037.5339.10K+1.18%
4,038.04,089.54,101.04,033.5373.99K-1.32%
4,092.24,071.54,146.54,063.5394.50K+1.28%
4,040.54,072.54,085.04,022.0442.39K-0.80%
4,073.04,038.04,073.04,030.0368.42K+0.42%
4,056.04,063.54,111.54,026.5421.36K-0.32%
4,069.04,089.84,131.04,053.0186.85K-1.05%
4,112.04,125.54,129.54,099.5172.01K-0.29%
4,124.04,115.04,130.04,091.5222.64K+0.08%
4,120.54,103.54,132.04,087.5219.80K+0.33%
4,107.04,142.04,147.04,105.2221.01K-0.93%
4,145.54,198.54,199.04,136.0288.19K-1.03%
4,188.54,127.54,193.24,122.5287.95K+1.23%
4,137.54,117.24,164.04,115.5423.31K+0.10%
4,133.54,188.04,188.04,114.5325.62K-1.48%
4,195.84,193.04,219.54,189.5185.15K+0.10%
4,191.54,209.04,212.04,174.5248.93K-0.05%
4,193.54,226.54,231.04,190.0256.41K-1.71%
4,266.54,237.84,272.04,226.0219.55K+0.66%
高値: 4,272.0安値: 4,022.0: 250.0平均: 4,128.7変化率 %: -0.8