Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)

メキシコ
通貨 MXN
免責条項
1,540.00
-16.00(-1.03%)
終了

PPA 過去データ

時間枠
Daily
2022-11-30 - 2023-12-07
日付け終値 始値高値 安値 出来高 変化率 %
1,540.001,505.001,540.001,505.000.21K-1.03%
1,540.001,505.001,540.001,505.000.21K-1.03%
1,556.001,556.001,556.001,556.000.10K+6.28%
1,556.001,556.001,556.001,556.000.10K+6.28%
1,464.001,466.201,466.201,464.000.13K-0.58%
1,464.001,466.201,466.201,464.000.13K-0.58%
1,472.491,472.491,472.491,472.490.12K+3.97%
1,472.491,472.491,472.491,472.490.12K+3.97%
1,416.231,416.231,416.231,416.230.22K-0.20%
1,419.001,419.001,419.001,419.000.01K-3.15%
1,465.171,468.471,468.471,465.171.13K-2.26%
1,499.001,500.001,501.001,495.0024.41K+0.87%
1,486.001,492.001,492.001,486.000.76K-0.93%
1,500.001,500.001,500.001,500.000.03K+1.01%
1,485.001,485.001,485.001,485.000.16K+2.06%
1,455.001,455.001,455.001,455.000.06K-3.13%
1,501.981,501.981,501.981,501.980.02K0.00%
1,502.001,506.911,506.911,502.000.07K-0.33%
1,506.911,506.911,506.911,506.910.37K+0.59%
1,498.001,498.001,498.001,498.000.07K-1.45%
1,520.101,520.101,520.101,520.100.20K-0.65%
1,530.001,530.001,530.001,530.000.10K-0.13%
1,532.001,532.001,532.001,532.000.10K-0.52%
1,540.001,520.001,540.001,520.000.11K+0.52%
1,532.001,532.001,532.001,532.000.11K+0.07%
1,531.001,531.001,531.001,531.000.11K-0.91%
1,545.001,545.001,545.001,545.000.04K-1.47%
1,568.001,568.001,568.001,568.000.02K-0.76%
1,580.001,600.001,600.001,580.000.05K+4.42%
1,513.061,506.001,513.061,506.001.25K-1.75%
高値
1,600.00
変化率 %
8.74
平均
1,506.35
183.77
安値
1,416.23