iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) (1496)

東京
1,944.0
+9.0(+0.47%)
  • 出来高:
    11,141
  • 売値/買値:
    1,943.0/1,944.0
  • 日中安値/高値:
    1,941.0 - 1,948.0

1496 過去データ

時間枠:
毎日
1,944.01,948.01,948.01,941.011.14K+0.47%
1,935.01,942.01,945.01,933.023.27K-1.07%
1,956.01,956.01,958.01,952.02.97K+0.26%
1,951.01,954.01,954.01,946.07.63K0.00%
1,951.01,957.01,978.01,948.013.59K-0.46%
1,960.01,956.01,963.01,956.018.98K+0.67%
1,947.01,960.01,960.01,946.037.20K-0.21%
1,951.01,950.01,951.01,944.03.57K+0.57%
1,940.01,941.01,949.01,936.013.96K+0.41%
1,932.01,947.01,960.01,931.08.56K+0.31%
1,926.01,930.01,931.01,923.017.50K-0.47%
1,935.01,940.01,941.01,931.016.72K-0.46%
1,944.01,942.01,945.01,939.05.21K+0.26%
1,939.01,944.01,946.01,938.010.35K-0.26%
1,944.01,946.01,960.01,942.011.64K-0.10%
1,946.01,944.01,960.01,940.036.49K-0.41%
1,954.01,958.01,960.01,952.04.53K+0.05%
1,953.01,961.01,961.01,950.016.72K-0.66%
1,966.01,966.01,968.01,961.09.53K-0.25%
1,971.01,981.01,989.01,967.011.93K-0.86%
1,988.01,985.01,989.01,984.07.17K+0.45%
1,979.01,980.01,980.01,978.04.41K+0.66%
1,966.01,964.01,970.01,964.06.02K-0.10%
1,968.01,969.01,969.01,965.026.79K-0.66%
高値: 1,989.0安値: 1,923.0: 66.0平均: 1,951.9変化率 %: -1.9