BBVA Banco Frances SA (BBAR)

ブエノスアイレス
通貨 ARS
免責条項
1,754.00
+21.10(+1.22%)
終了

BBAR 過去データ

時間枠
Daily
2023-11-07 - 2023-12-07
日付け終値 始値高値 安値 出来高 変化率 %
1,754.001,725.001,785.001,651.50423.52K+0.69%
1,742.001,635.001,744.001,603.00109.31K+5.81%
1,646.301,689.001,689.001,600.00116.53K-2.06%
1,681.001,600.001,690.001,553.00135.66K+5.79%
1,589.001,540.001,600.001,463.00138.23K+3.99%
1,528.001,535.001,582.001,472.00299.29K-0.13%
1,530.001,700.001,729.001,485.00371.92K-8.98%
1,681.001,730.001,820.001,658.00572.35K-1.26%
1,702.501,428.001,702.501,428.00650.55K+20.32%
1,415.001,388.001,438.001,300.00328.31K+2.63%
1,378.751,454.001,565.601,360.00727.71K-7.59%
1,492.001,400.001,517.001,312.00371.85K+21.30%
1,230.001,139.001,230.001,129.00142.49K+6.63%
1,153.501,175.001,217.951,128.00136.27K-1.41%
1,170.001,175.001,220.001,160.00102.96K-1.58%
1,188.801,175.001,200.001,164.0071.60K+0.15%
1,187.001,239.501,267.951,172.0059.19K-4.24%
1,239.501,230.001,250.001,190.0088.68K+3.12%
1,202.001,105.001,230.001,105.00101.51K+6.37%
1,130.001,200.001,233.001,110.00100.55K-5.44%
1,195.001,220.001,244.001,150.0035.14K-2.45%
高値
1,820.00
変化率 %
43.18
平均
1,420.73
715.00
安値
1,105.00