iシェアーズ・コア TOPIX ETF (1475)

東京
通貨 JPY
免責条項
2,430.0
-13.0(-0.53%)
終了

1475 過去データ

時間枠
Daily
2023-08-28 - 2023-09-26
日付け終値 始値高値 安値 出来高 変化率 %
2,430.02,444.02,444.02,425.0196.53K-0.53%
2,443.02,439.02,444.02,428.047.56K+0.45%
2,432.02,416.02,443.02,410.0404.25K-0.37%
2,441.02,454.02,464.02,437.0125.33K-0.89%
2,463.02,490.02,492.02,461.0201.32K-1.00%
2,488.02,473.02,488.02,470.0205.90K+0.08%
2,486.02,479.02,495.02,477.0366.92K+0.93%
2,463.02,446.02,468.02,440.0142.07K+1.19%
2,434.02,434.02,443.02,428.0271.00K-0.12%
2,437.02,427.02,437.02,416.0116.95K+0.91%
2,415.02,424.02,430.02,408.0156.35K0.00%
2,415.02,430.02,437.02,410.0300.00K-0.94%
2,438.02,440.02,454.02,437.080.15K-0.53%
2,451.02,440.02,452.02,440.0100.22K+0.74%
2,433.02,430.02,436.02,417.098.08K+0.16%
2,429.02,412.02,429.02,408.074.31K+1.08%
2,403.02,383.02,410.02,383.0490.68K+0.80%
2,384.02,368.02,392.02,368.075.53K+0.68%
2,368.02,368.02,377.02,364.0154.97K+0.51%
2,356.02,359.02,366.02,353.066.93K+0.04%
2,355.02,339.02,355.02,337.041.99K+1.46%
高値
2,495.0
変化率 %
4.7
平均
2,426.9
158.0
安値
2,337.0