GMOペパボ株式会社 (3633)

東京
1,828.0
-18.0(-0.98%)
  • 出来高:
    24,200
  • 売値/買値:
    1,823.0/1,828.0
  • 日中安値/高値:
    1,821.0 - 1,837.0
52週最安値圏での取引

3633 過去データ

時間枠:
毎日
1,828.01,837.01,837.01,821.024.20K-0.98%
1,846.01,868.01,868.01,833.038.90K-1.23%
1,869.01,849.01,869.01,835.055.40K+1.41%
1,843.01,965.01,965.01,838.0112.70K-7.15%
1,985.01,976.02,005.01,961.027.30K+1.17%
1,962.01,943.01,962.01,928.015.90K+1.61%
1,931.01,960.01,965.01,928.025.10K-1.48%
1,960.01,991.01,991.01,945.024.10K-0.41%
1,968.01,981.02,023.01,966.020.80K-1.85%
2,005.01,951.02,010.01,951.066.00K+2.87%
1,949.01,956.01,964.01,935.024.10K-0.81%
1,965.01,986.01,986.01,957.016.40K-1.26%
1,990.02,021.02,021.01,988.018.90K-1.53%
2,021.02,046.02,046.02,013.021.20K-0.79%
2,037.01,989.02,047.01,989.029.20K+1.09%
2,015.02,007.02,020.01,996.024.20K+1.56%
1,984.01,964.01,986.01,946.017.30K+1.74%
1,950.01,961.01,980.01,939.018.10K-1.81%
1,986.01,980.01,992.01,970.06.80K+0.05%
1,985.01,968.01,987.01,956.013.30K+0.71%
1,971.01,980.01,987.01,958.020.90K-1.45%
2,000.01,980.02,018.01,980.023.50K+0.91%
高値: 2,047.0安値: 1,821.0: 226.0平均: 1,956.8変化率 %: -7.8