THK (6481)

東京
通貨 JPY
免責条項
2,696.5
-18.5(-0.68%)
終了

6481 過去データ

時間枠
Daily
2023-08-23 - 2023-09-23
日付け終値 始値高値 安値 出来高 変化率 %
2,696.52,666.52,716.52,664.0590.90K-0.68%
2,715.02,740.02,748.52,702.0394.00K-1.61%
2,759.52,749.02,781.52,739.0774.50K+1.27%
2,725.02,718.02,741.52,693.5662.60K-0.04%
2,726.02,728.02,739.52,709.0940.80K+0.85%
2,703.02,723.02,727.02,687.0486.80K-0.70%
2,722.02,740.02,744.02,709.0442.40K-0.60%
2,738.52,676.52,740.02,676.5661.70K+3.03%
2,658.02,616.02,660.02,616.0658.30K+1.84%
2,610.02,602.52,628.52,596.0607.90K-1.12%
2,639.52,673.02,673.52,621.0606.70K-2.15%
2,697.52,695.52,718.02,688.5349.60K-0.20%
2,703.02,690.52,703.52,668.0383.20K+0.46%
2,690.52,690.52,693.02,663.0524.30K+0.54%
2,676.02,635.52,677.52,620.5646.80K+0.39%
2,665.52,681.02,690.52,657.5528.80K-1.26%
2,699.52,699.02,704.52,679.5418.10K+1.09%
2,670.52,689.52,694.52,651.5638.70K-0.61%
2,687.02,698.02,700.52,672.0617.60K+0.60%
2,671.02,680.02,684.52,655.0307.90K-1.04%
2,699.02,691.02,708.02,681.0372.20K+0.50%
2,685.52,643.52,685.52,627.5533.30K+1.17%
高値
2,781.5
変化率 %
1.6
平均
2,692.6
185.5
安値
2,596.0