AstraZeneca PLC (AZN)

8,611.0
+15.0(+0.17%)
  • 出来高:
    219,461
  • 売値/買値:
    8,628.3/8,668.8
  • 日中安値/高値:
    8,611.0 - 8,676.0

AZN 過去データ

時間枠:
毎日
8,678.08,689.08,704.08,588.0450.93K+0.06%
8,673.08,649.08,711.08,630.0598.48K+0.20%
8,656.08,657.08,720.08,651.51.35M+0.52%
8,611.08,613.08,676.08,608.5219.46K+0.17%
8,596.08,633.08,653.08,556.01.48M-0.22%
8,615.08,610.08,628.08,520.01.28M+0.08%
8,608.08,535.08,608.08,504.01.64M+1.38%
8,491.08,453.08,548.08,349.02.07M-0.26%
8,513.08,560.08,576.08,482.03.45M+0.53%
8,468.08,426.08,512.08,288.03.55M+2.17%
8,288.08,237.08,314.08,228.02.42M+0.73%
8,228.08,299.08,363.08,197.01.32M-0.24%
8,248.08,151.08,260.88,108.31.32M+0.67%
8,193.08,280.08,332.08,122.01.68M-2.02%
8,362.08,386.08,411.08,306.01.60M+0.94%
8,284.08,300.08,364.08,229.01.87M+0.74%
8,223.08,277.08,320.08,090.32.27M-1.67%
8,363.08,212.08,431.08,201.91.32M+2.10%
8,191.08,250.08,269.68,098.01.63M-0.49%
8,231.08,306.08,347.08,213.01.82M-1.00%
8,314.08,303.08,374.08,232.01.93M+0.46%
8,276.08,262.08,334.08,151.03.72M-1.09%
8,367.08,386.08,437.08,280.02.31M-0.52%
8,411.08,383.08,560.08,344.01.75M-1.14%
8,508.08,495.08,572.08,486.81.34M+0.44%
8,471.08,489.08,518.08,404.01.23M-0.11%
8,480.08,403.08,517.08,351.01.51M+0.44%
8,443.08,483.08,552.08,393.71.97M-0.42%
8,479.08,411.08,544.08,381.03.85M+1.17%
8,381.08,585.08,627.08,329.02.06M-3.42%
高値: 8,720.0安値: 8,090.3: 629.7平均: 8,421.7変化率 %: 0.0